Waldemar Ludwik Chmiel

Z wykształcenia jestem prawnikiem, ale moje dotychczasowe doświadczenia to kreowanie produktów, zarządzanie projektami i sprzedaż. Wiele tu wątków i osobistego zainteresowania związanego z nowymi technologiami, które wspierają nasze codzienne życie.

KLAVO to idea zagospodarowania przestrzeni kultury na styku domeny publicznej i komercyjnej. Jako idea powstało kilka lat temu i obecnie jest moją główną aktywnością zawodową. Wywodzę się ze środowiska międzynarodowych korporacji telekomunikacyjnych, ale od kilku lat uczę się i poznaję nowe środowisko biznesowe i rządzące nim zasady. Niezamierzonym, choć bardzo cennym efektem współpracy z osobami zarządzającymi instytucjami kultury jest poszerzanie własnej wiedzy i świadomości na wielu, niespodziewanych dla mnie samego płaszczyznach. Z dużą satysfakcją obserwuję ambitny i kreatywny zespół, jaki udało nam się stworzyć. Wspólnie oceniamy, że możliwość kontaktu z managerami tworzącymi ciekawe i nowoczesne instytucje to najbardziej satysfakcjonująca część naszej pracy.

Z wykształcenia jestem prawnikiem, ale moje dotychczasowe doświadczenia to kreowanie produktów, zarządzanie projektami i sprzedaż. Wiele tu wątków i osobistego zainteresowania związanego z nowymi technologiami, które wspierają nasze codzienne życie.

Każdy nowy projekt i każda nowo spotkana osoba to nie tylko wyzwanie i obowiązek dla mnie to także możliwość osobistego rozwoju. Dążę do tego, aby podobna idea przyświecała wszystkim członkom naszego zespołu.

Jenka

Zarządzam zespołem obsługi publiczności w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki oraz w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie.

Zarządzam zespołem obsługi publiczności w Zachęcie - Narodowej Galerii Sztuki oraz w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Mam doświadczenie w obsłudze osób z niepełnosprawnościami wzroku, słuchu i ruchu. Dbam o profesjonalny wizerunek naszej firmy oraz instytucji kultury, dla których pracujemy.

Interesuję się sztuką współczesną, a wkrótce ukończę Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

Lidia

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania kadrami.

Jestem opiekunem działu personalnego. Przez wiele lat pracowałam w branży informatycznej, dlatego KLAVO otwiera przede mną nowe i ciekawe wyzwania. 

Ukończyłam studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania kadrami. Oprócz zarządzania zasobami ludzkimi interesuję się również zagadnienia wiązanymi z zarządzaniem jakością.

Joanna

Absolwentka studiów edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Klavo zajmuję stanowisko menedżera zespołów Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Absolwentka studiów edytorskich na Uniwersytecie Jagiellońskim. W związku z zamiłowaniem do rozwiązywania zawiłości języka polskiego interesuję się literaturą, głównie fantastyczną i kryminalną, a także procesem powstawania książki. W wolnym czasie lubię zwiedzać muzea krakowskie. W Klavo zajmuje stanowisko menedżera zespołów Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA oraz Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.