AKTUALNOŚCI

Badanie dotyczące kodowania zachowań dla Centrum Nauki Kopernik

Na zlecenie Centrum Nauki Kopernik od początku września do końca listopada przeprowadzaliśmy projekt dotyczący kodowania obserwacji zachowań ludzkich. Polegał on na opisywaniu poszczególnych zachowań behawioralnych. Zadanie było wykonywane na komputerze, w programie BORIS, przy pomocy klawiatury. Kodowane były zachowania dzieci biorących udział w projekcie Centrum Nauki Kopernik „Naukobus”. Podczas trwania projektu odbywały się objazdowe wyjazdy z eksponatami po małych miejscowościach w Polsce. Jego celem było: * Badanie wpływu nauczycieli na dostępność i wykorzystywanie przez uczniów wystaw, * Badanie marginalizacji i stereotypów wśród uczniów, * Badanie różnic płciowych w korzystaniu z eksponatów wystaw. W projekcie zostało przetworzonych 120 godzin materiału.
Badania typu Tajemniczy Klient w Centrum Nauki Kopernik

Ostatnio mieliśmy okazję współpracować z Centrum Nauki Kopernik oraz Planetarium Niebo Kopernika. Za pomocą metody Tajemniczy Klient badaliśmy jakość obsługi klienta w wyżej wymienionych instytucjach. Celem badania była ocena przebiegu procesu obsługi gości. Jego wykonawca, zwany audytorem, w toku realizacji nie ujawnia powierzonego mu zadania. Po zakończonym audycie audytor wypełnia kwestionariusz, który stanowi relację ze zrealizowanego zadania. Analizuje on kompetencje obsługi pod kątem zdolności i łatwości wchodzenia w interakcje, umiejętności interpersonalnych, stosowania się do ogólnie przyjętych zasad obsługi klienta, reakcji na sytuacje testowe (sytuacje trudne i nieprzewidziane) oraz przygotowania merytorycznego do pracy (wiedzy na temat dostępnej oferty, umiejętności jej przedstawienia i polecenia atrakcji programowych adekwatnych do potrzeb zwiedzających, a w szczególności grupy docelwej – rodzin z dziećmi). W ramach badania zrealizowaliśmy łącznie 32 wizyty testowe - 16 wizyt w Centrum Nauki Kopernik i 16 wizyt w Planetarium Niebo Kopernika.
Szkolenie ECHOCAST Polska

W połowie października nasi pracownicy uczestniczyli w prestiżowym szkoleniu ECHOCAST. Jak podaje Muzeum Pałacu Króla Jana III w Willanowie, „ECHOCAST (European Cultural Heritage Organizations Customer Awareness Staff Training) to program i materiały szkoleniowe wypracowane w wyniku międzynarodowego projektu (2003–2006), w którym uczestniczyły instytucje kultury i ośrodki uniwersyteckie z różnych krajów europejskich. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie aktualizuje, modyfikuje i rozwija owe materiały za zgodą polskich partnerów projektu: Muzeum Zamkowego w Malborku i Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, oraz Schloss Schönbrunn Kultur- und Betriebsgesellschaft m.b.H., do którego należy nazwa ECHOCAST, zastrzeżona jako Community Trade Mark. Muzeum Pałacu w Wilanowie prowadzi również szkolenia trenerskie, organizuje egzaminy i wydaje certyfikaty.” Cieszymy się, że możemy uczyć się od najlepszych, a także zapewniać coraz wyższy poziom obsługi instytucji kultury.