O NAS


Firmę KLAVO tworzy zespół nieprzypadkowych ludzi, chcących pracować na rzecz wsparcia i rozwoju kultury. Ich zaangażowanie w działalność kulturalną stanowi podstawę do realizacji własnych celów i ciągłego samorozwoju

Mottem KLAVO jest hasło „Tworzymy rozwiązania dla kultury”. Od 2014 roku instytucje kultury korzystają z naszych usług- zarówno w zakresie obsługi, jak i wykonywania badań publiczności. Od początku kreujemy nowoczesne i skuteczne rozwiązania, oparte o wszechobecnie dostępne technologie informacyjne. Jako partner zewnętrzny tworzymy model współpracy, w którym przejmujemy i efektywnie zarządzamy zadaniami pozostającymi poza głównymi obowiązkami pracowników merytorycznych.

Ważną częścią naszej działalności są badania kultury. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i skrupulatności, współpracujące z nami instytucje lepiej poznają swoją publiczność i otoczenie rynkowe, w którym działają. Służymy naszym partnerom w interpretacji wyników badań i budowaniu planów rozwoju w oparciu o zdobytą wiedzę.