O NAS

KLAVO tworzy zespół nieprzypadkowych ludzi, którzy chcą i będą pracować w kulturze, którzy angażują się na rzecz instytucji kultury, jednocześnie realizując własne cele i marzenia.

Mottem KLAVO jest hasło „Tworzymy rozwiązania dla kultury”. Instytucje kultury korzystają z naszych usług od 2014 roku. Od początku kreujemy nowoczesne i skuteczne rozwiązania oparte o współcześnie dostępne technologie informacyjne.

Jako partner zewnętrzny tworzymy model współpracy, w którym przejmujemy i efektywnie zarządzamy zadaniami pozostającymi poza głównymi obowiązkami pracowników merytorycznych.

Ważną częścią naszej działalności są badania kultury. Dzięki tej umiejętności współpracujące z nami instytucje lepiej poznają swoją publiczność i otoczenie rynkowe, w którym działają. Służymy naszym partnerom w interpretacji wyników badań i budowaniu planów rozwoju w oparciu o zdobytą wiedzę.