+

Podmiot Ekonomii Społecznej

W 2020 roku dokonaliśmy podsumowania naszych głównych celów i oferowanych przez nas usług, a także analizy potrzeb naszych klientów i pracowników. Podstawowe wnioski to kluczowa rola procesu pozyskiwania współpracowników do obsługi instytucji kultury i specyfika naszych pracowników – zazwyczaj osób poszukujących, często pierwszej, pracy w branży kultury.


W ciągu kilku lat funkcjonowania staliśmy się wiarygodnym partnerem dla instytucji kultury, przejmując coraz większe i bardziej odpowiedzialne zakresy dotyczące obsługi publiczności. Jesteśmy jednocześnie – w wielu przypadkach – pierwszy miejscem pracy dla studentów i młodych absolwentów poszukujących zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem. Naszym głównym zadaniem jako pracodawcy jest podnoszenie kompetencji pracowników, wdrażanie procedur współpracy z instytucjami kultury, co bezpośrednio przekłada się na pozyskiwanie kierunkowego doświadczenia przez pracowników. Biorąc pod uwagę specyfikę realizowanych usług, unikalne kompetencje pozyskiwania i zarządzania zespołami osób wkraczających na rynek pracy, zdecydowaliśmy się na przekształcenie w podmiot ekonomii społecznej. Odpowiada to na rzeczywistą rolę jaką spełnia spółka na rynku pracy w kulturze i pozwala nam na prowadzenie działań takich jak bezpłatne szkolenia, wdrażanie programów adaptacyjnych dla osób poszukujących zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem, podnoszenie specyficznych kompetencji.