+

BADANIA I ANALIZY


Realizujemy badania ilościowe i jakościowe, badania marketingowe, analizy popytu. Pracujemy dla instytucji kultury i poznajemy ich publiczność - potrzeby, motywacje i zainteresowania zwiedzających, widowni. Dbamy o to, aby dostarczane przez nas raporty i analizy stanowiły użyteczne narzędzie pracy dla naszych klientów. Prowadzimy szkolenia z zakresu praktycznego wykorzystywania danych dla strategicznego planowania rozwoju.

Pracują dla nas socjolodzy, etnografowie i antropolodzy kultury reprezentujący zróżnicowane podejścia i metody pracy. Zawsze stosujemy indywidualne podejście do klienta dostosowując odpowiednie narzędzia badawcze, a także tworząc nowe rozwiązania. Chętnie wykorzystujemy nowe technologie umożliwiające nam dokładne zbieranie i analizowanie danych statystycznych.

Pracujemy dla instytucji kultury, które chcą lepiej poznać swoją publiczność. Projektujemy i realizujemy również badania wykorzystywane we wnioskach o dotacje z funduszy europejskich i krajowych.

Mamy doświadczony zespół i wypracowane narzędzia, które umożliwiają nam przeprowadzanie rzetelnych badań przemysłowych w krótkim czasie. Realizowaliśmy badania w ramach programu „Innowacyjny system wsparcia placówek opiekuńczych, pielęgnacyjnych i rehabilitacyjnych w zakresie stałego monitorowania podstawowych funkcji życiowych podopiecznych.