+

REALIZACJA WYSTAW


Biorąc czynny udział w przetargach na projektowanie i realizację wystaw, firma Klavo współpracuje ze spółką Serenissima. Działalność Serenissimy koncentruje się wokół instytucji kultury, kościołów, fundacji oraz podmiotów gospodarczych związanymi z organizacją czasu wolnego. Działalność ta obejmuje szerokie spektrum współgrających ze sobą usług, od pozyskiwania środków finansowych po końcowe realizacje związane z konserwacją obiektów zabytkowych oraz projektowaniem i produkcją ekspozycji.


Projektowanie oraz realizacja wystaw

Projektowanie oraz kompleksowa realizacja wystaw – od prac koncepcyjnych po dostawę sprzętu ekspozycyjnego, w tym tworzenie elementów wystaw oraz ścieżek edukacyjnych również z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami (tyflografiki, tablice w alfabecie Braille’a, ścieżki dotykowe), stanowią podstawy obszar działalności firmy Serenissima.
Działania przedsiębiorstwa charakteryzują się postępowaniem z duchem czasu i technologii, korzystając z nietuzinkowych rozwiązań. Projektowane ekspozycje w pełni angażują odbiorców, oddziałując na wszystkie ich zmysły przy jednoczesnym zachowaniu wartości merytorycznej. 


Muzeum Cystersów w Krakowie-Mogile

Wśród zrealizowanych projektów znajduje się wystawa ekspozycji dla Muzeum Cystersów w Krakowie-Mogile. Projekt obejmował wykonanie, dostawę i montaż m. in. zabudów ekspozycyjnych, mebli stolarskich, wydruków UV oraz elementów frezowanych na zabudowach ekspozycyjnych, wydruki na kasetonach tekstylnych. Jego wartość przekroczyła 1 500 000 zł.


Ścieżka dotykowa w Muzeum Fotografii w Krakowie

Mając na uwadze dobro i potrzeby każdego zwiedzającego instytucje kultury, na przełomie listopada i grudnia 2021 r. została wykonana ścieżka dotykowa dla Muzeum Fotografii w Krakowie.

Realizacja obejmowała opracowanie projektów warsztatowych, produkcję, dostawę i montaż elementów dotykowej ścieżki zwiedzania  przeznaczonych na wystawę główną pt. „Co robi zdjęcie?” w budynku Muzeum Fotografii w Krakowie przy ul. Rakowickiej 22A.

Na elementy ścieżki składa się: 

  • 9 tyflografik, 
  • 4 modele dotykowe
  • 13 plansz z opisami i oznaczeniami stanowisk w alfabecie łacińskim i alfabecie Braille’a.