+

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

Wdrażamy i nadzorujemy kompleksowe rozwiązania dla instytucji kultury z zakresu technologii internetowych i mobilnych. Z wykorzystaniem zaprojektowanych przez nas aplikacji zarządzamy procesem zatrudniania i pracy pracowników nieetatowych. Z powodzeniem rozwijamy równie system stałego raportowania i przepływu danych o ilości zwiedzających i poziomie satysfakcji zwiedzających.