+

PODMIOT EKONOMII SPOŁECZNEJ


Firma Klavo jako podmiot ekonomii społecznej (PES) prowadzi stałą działalność w obszarze usług, która wiąże się z przygotowaniem pracowników do uczestnictwa na rynku pracy. Działalność PES ma na celu realizację ważnego celu społecznego, którego istota wykracza poza wąsko rozumiany interes członków tych organizacji.

Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej, zgodnie z Kartą zasad gospodarki społecznej CEP–CMAF z 2002 r. definiuje PES jako:
"Podmioty gospodarcze i społeczne działające we wszystkich sektorach. (...) Przedsiębiorstwa te są szczególnie aktywne w niektórych obszarach, takich jak (...) kwestie konsumenckie, (...) dostawy, (...) edukacja i szkolenia oraz obszar kultury (...)."

Firma Klavo, odznaczająca się charakterem funkcjonalnym, u podstawy swoich działań odnosi się do integracyjnej ekonomii społecznej. Stanowi ona element szeroko rozumianej polityki społecznej w aspekcie zatrudnieniowym oraz integracyjnym poprzez integrowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z lokalnym rynkiem pracy oraz podejmowanie działań mających na celu dostarczanie dóbr i usług niezbędnych w lokalnej polityce społecznej.

W 2020 roku dokonaliśmy podsumowania naszych głównych celów i oferowanych przez nas usług, a także analizy potrzeb naszych klientów i pracowników. Podstawowe wnioski to kluczowa rola procesu pozyskiwania współpracowników do obsługi instytucji kultury i specyfika naszych pracowników – zazwyczaj osób poszukujących, często pierwszej, pracy w branży kultury.

W ciągu kilku lat funkcjonowania staliśmy się wiarygodnym partnerem dla instytucji kultury, przejmując coraz większe i bardziej odpowiedzialne zakresy dotyczące obsługi publiczności. Jesteśmy jednocześnie – w wielu przypadkach – pierwszy miejscem pracy dla studentów i młodych absolwentów poszukujących zatrudnienia zgodnego ze swoim wykształceniem. Naszym głównym zadaniem jako pracodawcy jest podnoszenie kompetencji pracowników, wdrażanie procedur współpracy z instytucjami kultury, co bezpośrednio przekłada się na pozyskiwanie kierunkowego doświadczenia przez pracowników. Biorąc pod uwagę specyfikę realizowanych usług, unikalne kompetencje pozyskiwania i zarządzania zespołami osób wkraczających na rynek pracy, zdecydowaliśmy się na przekształcenie w podmiot ekonomii społecznej. Odpowiada to na rzeczywistą rolę jaką spełnia spółka na rynku pracy w kulturze i pozwala nam na prowadzenie działań takich jak bezpłatne szkolenia, wdrażanie programów adaptacyjnych dla osób poszukujących zatrudnienia zgodnego z ich wykształceniem, podnoszenie specyficznych kompetencji.