OBSŁUGA ZWIEDZAJĄCYCH
Zespół pracowników KLAVO obsługuje zwiedzających w muzeach, galeriach, podczas imprez i festiwali. Pracownicy mówią w językach obcych także mniej popularnych - japońskim, wietnamskim, ukraińskim. Potrafią pracować z osobami z dysfunkcjami. Do zespołu KLAVO należą animatorzy, edukatorzy, przewodnicy, osoby z doświadczeniem w sprzedaży i obsłudze klienta. Sposób i formę obsługi dopasowujemy do potrzeb instytucji i jej klientów. >>
WSPARCIE SPRZEDAŻY I PROMOCJA
Obsługujemy sprzedaż biletów w stanowiskach instytucji lub kasach wyposażonych kompleksowo przez KLAVO. Wdrażamy i prowadzimy systemy abonamentowe - karnety wstępu, karty członkostwa. Systemowo realizujemy komercyjny wynajem powierzchni. Obsługujemy kawiarnie i księgarnie muzealne w pełnym zakresie (w tym sprzedaż on-line i produkcja gadżetów). Organizujemy kampanie promocyjne i sprzedażowe produktów instytucji dla grup zorganizowanych. >>
ZARZĄDZANIE PROCESAMI
Wdrażamy i nadzorujemy kompleksowe rozwiązania dla instytucji kultury z zakresu technologii internetowych i mobilnych. Z wykorzystaniem zaprojektowanych przez nas aplikacji zarządzamy procesem zatrudniania i pracy pracowników nieetatowych. Wprowadzamy system stałego raportowania i przepływu danych o ilości zwiedzających i poziomie satysfakcji zwiedzających. >>
BADANIA I ANALIZY
Realizujemy badania ilościowe i jakościowe, badania marketingowe, analizy popytu. Pracujemy dla instytucji kultury i poznajemy ich publiczność - potrzeby, motywacje i zainteresowania zwiedzających, widowni. Dbamy o to, aby dostarczane przez nas raporty i analizy stanowiły użyteczne narzędzie pracy dla naszych klientów. Prowadzimy szkolenia z zakresu wykorzystywania danych dla strategicznego panowania rozwoju. >>
REWITALIZACJA
Zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem planów dla odnowy obszarów zdegradowanych. Rewitalizację rozumiemy jako proces pozytywnego wpływu na jakość życia mieszkańców gmin - zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. >>
KOMUNIKACJA. STRATEGIE BUDOWANIA PUBLICZNOŚCI W INTERNECIE
Oferujemy kompleksową obsługę w obszarze komunikacji ze zwiedzającymi. Przygotowujemy pogłębione analizy, precyzyjnie określamy strategie i je konsekwentnie egzekwujemy. Nasze doradztwo obejmuje tradycyjne i nowoczesne kanały, od stron internetowych i newsletterów po szerokie spektrum serwisów społecznościowych. >>